Start gesprekskring 40/50

Geloven Ontdekken Vragen Leren

Gesprekskring 40/50

Met een nieuwe dominee komen ook nieuwe initiatieven. Een daarvan is een gesprekskring. Voor veertigers en vijftigers die met elkaar zich willen verdiepen in de Bijbel en de (eigen) actualiteit.

We zullen in deze kring Bijbelse thema’s behandelen en daarover samen doorspreken. Vanuit Bijbelverhalen en – teksten is er voldoende stof om samen in gesprek te gaan en elkaars geloof te delen. Dit betekent dat we vanuit ons dagelijkse leven de mooie kanten van het geloof mogen delen maar ook de moeilijke kanten.

Bedoeling van deze kring is: bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel en ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge verbondenheid. De bereidheid om te luisteren naar elkaar en de eigen inbreng van ieder zal zeker als zeer waardevol worden ervaren.

Wij hopen met elkaar een leerzame en boeiende avonden te hebben.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, kunt u mailen naar
Emke van der Velden: emkevdv@gmail.com of
Ds. Evelijne: evelijne.swinkels@planet.nl

Bij voldoende belangstelling zullen we in het nieuwe jaar voorlopig 4 avonden bij elkaar komen. Wees welkom!

Data: dinsdag 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart
Tijd; 19.30- 21 uur
Plaats: Torenhof Sint Maartenskerk

 

 

Kerststerren walk-tru op 12 december (bestellen voor 6 december)

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we dit jaar geen kerstmarkt houden.
Maar om in kerstsfeer te komen, houden we dit jaar een kerststerren walk-tru.

U kunt via inschrijving kerstster(ren) reserveren en zaterdag 12 december tussen 10.00-12.00 uur ophalen in de Torenhof ,Weverstraat 3 in Ophemert.

1 kerstster voor € 5,00
2 kerststerren voor € 9,00
3 kerststerren voor € 12,50.

U kunt uw bestelling doorgeven aan Jenny van Eck 0344-651537 of Ina van Doesburg 0344-652123.

Graag betalen bij ophalen.

Inschrijving sluit op 6 december.

De opbrengst komt ten goede van het onderhoudsfonds van de Sint Maartenskerk in Ophemert.

U wil toch ook zo’n mooie kerstster of geef er 1 kado!!!! 

Beroepingswerk, uitslag stemming

Afgelopen woensdag is in de vergadering van de kerkenraad de balans opgemaakt met betrekking tot het beroepen van een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft veel reacties uit de gemeente ontvangen en is daar erg blij mee. We zijn ons ervan bewust dat we volgens de plaatselijke regeling van onze kerk een gemeenteavond hadden moeten organiseren waar dan gestemd had kunnen worden. Door de situatie met Corona hebben we voor een andere aanpak gekozen. Het effect daarvan is dat er nu veel meer mensen gereageerd hebben dan we gewend zijn van een gemeenteavond. We hebben echter ook verzuimd een aantal doopleden te benaderen, onze welgemeende excuses daarvoor.

We  hebben 76 reacties ontvangen uit de gemeente, daarvan gingen 73 mensen akkoord met de voordracht van de kerkenraad, was er één gemeentelid dat nadrukkelijk niet akkoord ging en waren en 2  blanco stemmen.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling krijgt u vanaf vandaag 5 dagen de tijd om schriftelijk bij de kerkenraad bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure.

16 augustus 2020

Hervatten kerkdiensten op 5 juli

Beste gemeenteleden,

Wat hebben we een moeilijke, zware, vreemde en vooral eenzame tijd achter de rug.
Gelukkig begint langzaamaan alles een beetje te versoepelen en mag er steeds iets meer.

Helaas zijn er ook verschillende gemeenteleden weg gevallen door Corona, of een andere ziekte.

Ook mochten we geen kerkdiensten meer houden want ook dat gaf besmettingskansen. Nou werd dat door een aantal enthousiaste mensen snel opgepakt en werden de diensten online uitgezonden.Een paar weken later zelfs te bekijken via Facebook.

En wat is het dan fijn om te zien door hoeveel mensen dat bekeken wordt, omdat we allemaal zoeken naar wat HOUVAST.

Daarvoor wil ik namens de kerkenraad de volgende mensen bedanken die dit iedere week op zich nemen : Dirk, Angelique, Emke en Jan.

Dit blijven we voorlopig nog uitzenden.

We willen de kerkdiensten weer gaan hervatten op zondag 5 juli met natuurlijk zoals overal gepaste afstand en een aantal regels:

  • We komen alleen naar de kerk als we ons niet ziek voelen of verkouden zijn.
  • Voor in de kerk staat handgel en maken we daar gebruik van.
  • Bij de microfoon liggen reinigingsdoekjes.
  • Gezinnen mogen bij elkaar zitten en verder gaan we op de plaatsen zitten die gemerkt zijn met een groen papier of een liedboek zodat we elkaar de ruimte geven.
  • Er mag tot nader orde nog niet gezongen worden in grote groepen. We gaan voorlopig zingen met enkele voorzangers en houden ons daarbij aan de corona voorschriften.  Hopelijk komt hier ook gauw verandering in.
  • Ook zal de collecte misschien anders gaan dan u gewend was en hebben we een looproute.
  • Na de dienst worden de deurklinken en nodige dingen gereinigd.

 

Het is heel spannend voor iedereen en misschien wilt u liever eerst thuis blijven luisteren, maar wat zou het mooi zijn als we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk met nog meer mensen dan voorheen omdat we dankbaar zijn dat we zo toch verbondenheid hebben mogen voelen met elkaar in deze wereldwijde pandemie.

Ondanks dat er veel stil lag, zijn wij doorgegaan met het zoeken naar een dominee.Inmiddels hebben we met een aantal personen gesprekken gevoerd en gaan wij door met een tweede gesprek.

Voor nu hoop ik dat we gezond mogen blijven en dat de situatie in Nederland niet verslechtert, dat iedereen nadenkt wat hij doet in de zomervakantie en elkaar RUIMTE geeft en naar elkaar blijft omzien.

TOT 5 JULI en een goede zomer toegewenst.

Namens de kerkenraad:
Alberty van Bommel

Kerkdiensten online beluisteren tijdens Palmzondag, Stille week en Pasen

Lieve mensen,

I.v.m. het coronavirus ligt het sociale leven nog langer stil.
Ook de kerkdiensten van de gemeente Ophemert & Zennewijnen vinden nu helaas geen doorgang in de kerk.
Toch blijft het belangrijk dat we 1 zijn en 1 blijven. Dat we elkaar op allerlei manieren helpen en steunen in deze moeilijke tijd.

Ik ben blij u/jou te melden dat vanaf afgelopen zondag een kerkdienst te beluisteren was.

We hebben hier verschillende mooie reacties op gehad. Daarvoor hartelijk dank!
We hebben met een aantal vrijwilligers ideeën gebundeld en uitgebouwd tot iets moois.
We gaan op Palmzondag, de Stille Week en met Pasen een dienst houden.
Nee nog steeds niet fysiek, maar wel te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 april (Palmzondag) om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

Stille Week:

maandag 6 april om 19:30: Dirk Boersma en Angelique Bos,

dinsdag 7 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

woensdag 8 april om 19:30 Alberty van Bommel en Ina van Doesburg

donderdag 9 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

vrijdag 10 april om 19:30  dhr. Johan Goossen uit Tiel

zondag 12 april om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

 

Mocht u het gemist hebben, kunt u/jij dit op een later tijdstip als nog beluisteren.

Hoe kan ik ook al weer de dienst beluisteren?
Uitleg:
* u/jij gaat naar Google en tikt daarin; kerkdienstgemist.nl
* u/jij voert Ophemert in bij “zoek kerk”

* u/jij klikt St. Maartenskerk Ophemert aan
* u/jij klikt tabblad “uitzendingen” aan (foto 4) en klikt dan op audio.

U/jij kunt nu de dienst beluisteren.

Allen een gezegende tijd toegewenst & steun tot elkaar 💝

Hartelijke groet,

Dirk Boersma & Angelique Bos

C O L L E C T E N

De corona crisis en de daarmee verbonden maatregelen, hebben ons leven drastisch veranderd. Op allerlei manieren ervaren mensen de gevolgen daarvan. Angst voor besmetting, ziekte in de eigen omgeving maar ook het kwijtraken van werk en dus van inkomen. Vanuit de kerk proberen we daar  zo goed mogelijk een antwoord op te geven.

Door het vervallen van de wekelijkse diensten in onze kerk  missen we  echter een flink deel van de financiële bijdrage van de wekelijkse collecten in de kosten. Die kosten lopen echter voor een deel wel door.  We vragen u daarom of u daar rekening mee wilt houden zodat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten middels een overschrijving van een bedrag(je) op onze bankrekening nr. NL09 INGB 0000 8283 35 t.n.v. Protestantse Gemeente van Ophemert en Zennewijnen o.v.v. collecten of op NL42RBRB0695564064 t.n.v de Diaconie van onze kerk.

Bij voorbaat hartelijk dank van uw gift.

Kerkrentmeesters

 

Bericht van de kerkenraad m.b.t. maatregelen Coronacrisis

Beste mensen/geliefde broeders en zusters

Net als in andere landen, grijpt ook in Nederland de besmetting met het Corona virus snel om zich heen. De overheid heeft in dat verband ook verregaande maatregelen afgekondigd. Als kerkenraad willen wij deze maatregelen volgen ook al heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons als gemeente.
We houden tot nader order geen kerkdiensten meer, ook de zondagschool, gespreksgroepen en de tienergroep gaan niet door. We verwachten dat dit zeker duurt tot na de Pasen. Dus ook dan zal er geen kerkdienst zijn. Het Paasontbijt van de zondagsschool gaat ook niet door.
Mocht u ergens over twijfelen belt u dan rustig met één van de kerkenraadsleden. De telefoonnummers vindt u in de kerkgroet. Als u de kerkgroet niet meer in uw bezit heeft, kunt u een nieuwe krijgen door te bellen met Dirk Boersma 06 22995926 of Willy van Heerewaarden 06 27174432. We zullen de informatie ook delen via onze website; cms.stmaartenskerkophemert.nl, onder het kopje nieuwsberichten.
Zonder kerkdiensten wordt het moeilijke een kerkelijke gemeente te zijn. We willen u daarom vragen naar elkaar om te zien. Doe dat bij voorkeur met de telefoon en als er iets is waar u niet uitkomt neem dan contact op met een lid van de kerkenraad.
We maken u ook graag attent op de kerkdiensten die te volgen zijn op de TV of op de radio elke zondag.
Dit zijn moeilijke tijden, de meesten van ons hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Het is een  tijd waarvan het verloop slecht te voorspellen is. We kunnen niet goed vooruit kijken. Misschien lijkt dat een beetje op wat het volk Israël meemaakte toen ze 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Wij weten nu eeuwen later dat het goed kwam, maar zij die er middenin zaten moesten het doen met de belofte van God. In de paastijd worden wij ook bepaald bij die belofte. Laten we vanuit die belofte leven en  de komende tijd ingaan.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Maaike Timmer
Voorzitter

 

Start actie Kerkbalans 2020

Op zaterdag 18 januari is om 12 uur de start van de actie ‘Kerkbalans 2020’ ingeluid door een aantal tieners van de Tienergroep middels het op een traditionele manier aan het klokkentouw te trekken.

Na afloop was er voor de tieners limonade en wat te snoepen en voor de belangstellende koffie of thee met wat lekkers.

 

Succesvolle ‘Muziek met ontmoeting’

Zondagmiddag 10 november is in de St. Maartenskerk van
Ophemert voor de 2e keer een Zondagmiddagconcert “Muziek
met ontmoeting” georganiseerd.

Het was een zeer muzikale middag met medewerking van Bert
van den Brink op piano & orgel, Marjan Fey op piano, sopraan
Gonnie van Heugten en jazz vocaliste Fenne Scholte. Janneke
van Kleven, sopraan, werd op piano begeleid door haar man
Richard.

Ondanks dat het een zonovergoten zondagmiddag
was, was er veel belangstelling voor het concert dat werd
afgesloten met een samenzang van een speciaal voor West
Betuwe geschreven volkslied.
Na afloop was er gelegenheid
om elkaar te ‘ontmoeten’ onder het genot van een hapje en een
drankje.