Predikant

Mijn naam is Annemieke de Bruijn-Messelink.

AnnemiekeLaat ik beginnen met iets over mijn achtergrond te vertellen: ik ben gehuwd, moeder van vier kinderen en woon in Culemborg. Mijn eerste studie was de HBOV(erpleegkunde), en pas later ben ik Godgeleerdheid gaan studeren aan de Universiteit Utrecht, met als afstudeerrichting Geestelijke Verzorging.

Daarna heb ik de predikantsopleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht gedaan. Na mijn afstuderen in 2011 heb als proponent (vroeger heette dat kandidaat) een jaar lang predikantswerkzaamheden verricht in de PKN gemeente van Oss. En ik vond het heel mooi dat ik daarna een eigen gemeente mocht vinden in de Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen. In een feestelijke dienst op 20 januari 2013 ben ik bevestigd als predikant.

Als predikant heb ik een deeltijdaanstelling: voor 60%. Dat komt neer op drie dagen per week. Dat is voor de gemeente even wennen, want men was een voltijdspredikant gewend. De dinsdag en de woensdag zijn de vaste dagen, waarop ik zoveel mogelijk mijn afspraken en bezoeken in Ophemert en Zennewijnen plan. Maar veel werk- zoals preken maken- doe ik ook vanuit mijn studeerkamer thuis op donderdag. Met ingang van februari 2014 zal ik mijn werkkamer in de Torenhof in gebruik nemen (in de vroegere bibliotheek).

Bij mijn aantreden leek het mij een goed idee om een spreekuur in te stellen op dinsdagochtend, maar in de praktijk werkt dat niet handig. Daarom: als u mij graag wilt spreken, belt u mij dan gewoon, dan maken we een afspraak. U kunt u mij bereiken op tel. nr: 06- 29822102. Mocht ik u niet direct te woord kunnen staan, dan kunt u een bericht inspreken en dan bel ik u z.s.m. terug. U kunt mij ook via de email bereiken: predikant@stmaartenskerkophemert.nl.

In pastorale noodsituaties ben ik bereikbaar via mevrouw Rian Smokers tel: 0344-652487. Zij is de voorzitter van de Kerkenraad en weet mij altijd te vinden.

Hartelijke groet,
Ds. Annemieke de Bruijn-Messelink