Kerkrentmeesters

Sinds 2004 is de naam “Kerkvoogdij” omgezet in “College van Kerkrentmeesters”.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn. In actuele bewoordingen kun je ook spreken van het beheren en onderhouden van de materiƫle zaken van de kerk. Het college zorgt ervoor, dat er voldoende (financiƫle) mogelijkheden zijn om onze gemeente te laten functioneren.

Dit betekent, dat het College van Kerkrentmeesters met name is belast met:

  • Het vaststellen van de stoffelijke behoeften in de Gemeente en de wijze, waarop daarin zal worden voorzien.
  • Het inzamelen der gaven van de gemeenteleden.
  • Het beheer van het historische kerkgebouw, “de Sint Maartenskerk”, de landerijen en andere eigendommen en kapitalen van de Gemeente.
  • Het voorzien in de mogelijkheid tot het houden van kerkdiensten, catechisaties, club- en gespreksgroepen.
  • Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en het beheer en onderhoud van de doopboeken, lidmatenboeken en trouwboeken.

Mocht je de kerkrentmeesters willen bereiken, stuur dan hier een mail naar kerkrentmeesters@stmaartenskerkophemert.nl.

Het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters is:
NL09 INGB 0000828335 t.n.v. Protestantse gemeente van Ophemert en Zennewijnen
RSIN: 0048.48.081