Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:

  • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn
  • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn
  • drie diakenen

Moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van onze kerk en wordt gevormd door:
Rian Smokers (voorzitter), Ds. H.A. (Annemieke) de Bruijn-Messelink (predikant), Henk de Lange (kerkrentmeester) en Dirk Boersma (ouderling)

Ouderlingen
Rian Smokers (voorzitter), Dirk Boersma, Jan Bos (kerkrentmeester),
Willy van Heerewaarden en Henk de Lange (kerkrentmeester)

Diakenen
Jan van Kuilenburg (voorzitter) en Maaike Timmer

Scriba
Rian Smokers en Willy van Heerewaarden

De voorzitter van onze kerkenraad is mevrouw Rian Smokers, Zij is te bereiken via voorzitter@stmaartenskerkophemert.nl of 0344-652487/06-14932553
en e-mail: perfima@gmail.com.

De kerkenraadsvergaderingen worden op de eerste woensdag van de maand gehouden in de Torenhof.