Gespreksgroep ouderen

I.v.m. Corona is er geen gespreksgroep.