Gespreksgroep ouderen

Vijf keer per jaar komt de gespreksgroep ouderen bij elkaar. Voornamelijk gedurende de wintermaanden. Wij zijn een groep met de jeugdige leeftijd van boven de 50 jaar.
Onder begeleiding van onze dominee behandelen we iedere keer een ander onderwerp. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangegeven. We zijn op zo’n avond veel met elkaar in gesprek en dat is prettig.

We komen bij mensen thuis bij elkaar. En dat wisselen we af, zodat iedereen die dat wil de anderen thuis kan ontvangen. We beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Het vervoer wordt vaak onderling goed geregeld, zodat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen aanwezig kan zijn.

Voor meer informatie over de gespreksgroep voor ouderen, neemt u gerust contact op met Tonny Vermeulen (0344-651264).