Kerst en kerst in huis

Dankbaar voor alle creativiteit en flexibiliteit in onze gemeente, om met elkaar te zorgen dat we verbonden zijn ook al kunnen we elkaar niet in de kerk ontmoeten.Het feest van de zondagschool werd online gevrierd, met kersttas en liturgie. Wat een mooie viering was dat.

Ook de komende diensten beloven mooi te worden.

Op donderdag 24 december om 22.30 uur vieren we de kerst nacht. Onze voorganger is Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. Het thema van deze dienst is: Stille nacht, heilige nacht…..?

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze voorzangers, met medewerking van Gonnie van Heugten. Zij zal een aria zingen ‘How beautiful are the Feet’ uit: The Messiah, F. Händel, en samen met Emke van der Velden zingen ze : Jerusalem, stad van goud, en Ere zij God als duet in wisselzang. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen van Kleef.

Op vrijdag 25 december is het kerst, dan zal ons voorgaan in de dienst Ds. L.C. Manuputty. De dienst begint om 10.00 uur. We lezen uit Johannes: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ook in deze dienst zullen de voorzangers de liederen verzorgen, en Berk van den Brink zal het orgel bespelen.

De diensten kunt u luisteren via www.kerkgemist.nl of meekijken via de facebook pagina van de kerk https://www.facebook.com/St.MaartenskerkOphemert.

De volledige liturgie van de diensten kunt u vinden op onze facebook pagina. Mocht u deze voor de dienst graag thuis bezorgt krijgen , kunt u contact opnemen met Angelique Bos  06 21932239, of Emke van der Velden 0640143190 of 0344631125.

We wensen u een gezegende kerst.

De voorzangers zijn; Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden

Op de koffie bij de dominee

Op 1 november jongstleden ben ik als predikant verbonden aan de Sint Maartenskerk.
Het is mij een voorrecht en een vreugde om op deze plek met mensen op pad te mogen!
Graag wil ik er voor mijn leden, maar ook voor anderen, zijn: als predikant, als gesprekspartner, als luisterend oor. Er is in deze tijd veel behoefte, merk ik, om ervaringen en verhalen te delen. Om troost te vinden, nabijheid. Buiten wordt het kouder en donkerder, in mijn kamer is het warm en licht.
Vanaf december zit ik elke woensdagochtend van 10 tot 13 uur in mijn kamer in de Torenhof (zijingang) en kun je zomaar binnenlopen, zonder afspraak. Aanmelden mag ook. Je kunt ook al eerder en /of op een ander moment met me afspreken, bij mij, bij jou. Je bent welkom: kopje koffie, praatje, kennismaken, pastoraat. Neem gerust contact met me op.

Ds Evelijne Swinkels-Braaksma
Tel: 06 24514729 (bgg graag inspreken)
Email: evelijne.swinkels@planet.nl

mag ik bij jou met verhalen
bij jou komen honderd malen
en als ik geen woorden vind
boos mij voel en onbemind

in mijzelf lijk te verdwijnen
waar geen enkel licht kan schijnen
mag ik dan toch nog bij jou
bij jou schuilen voor mijn kou?

licht dat steeds opnieuw begon
warme stralen van de zon
zeg mij dat ik bij jou mag
honderd maal een nieuwe dag

(uit: Honderdmaal een nieuwe dag,  Evelijne Swinkels-Braaksma)

 

Start gesprekskring 40/50

Geloven Ontdekken Vragen Leren

Gesprekskring 40/50

Met een nieuwe dominee komen ook nieuwe initiatieven. Een daarvan is een gesprekskring. Voor veertigers en vijftigers die met elkaar zich willen verdiepen in de Bijbel en de (eigen) actualiteit.

We zullen in deze kring Bijbelse thema’s behandelen en daarover samen doorspreken. Vanuit Bijbelverhalen en – teksten is er voldoende stof om samen in gesprek te gaan en elkaars geloof te delen. Dit betekent dat we vanuit ons dagelijkse leven de mooie kanten van het geloof mogen delen maar ook de moeilijke kanten.

Bedoeling van deze kring is: bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel en ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge verbondenheid. De bereidheid om te luisteren naar elkaar en de eigen inbreng van ieder zal zeker als zeer waardevol worden ervaren.

Wij hopen met elkaar een leerzame en boeiende avonden te hebben.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, kunt u mailen naar
Emke van der Velden: emkevdv@gmail.com of
Ds. Evelijne: evelijne.swinkels@planet.nl

Bij voldoende belangstelling zullen we in het nieuwe jaar voorlopig 4 avonden bij elkaar komen. Wees welkom!

Data: dinsdag 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart
Tijd; 19.30- 21 uur
Plaats: Torenhof Sint Maartenskerk

 

 

Kerststerren walk-tru op 12 december (bestellen voor 6 december)

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we dit jaar geen kerstmarkt houden.
Maar om in kerstsfeer te komen, houden we dit jaar een kerststerren walk-tru.

U kunt via inschrijving kerstster(ren) reserveren en zaterdag 12 december tussen 10.00-12.00 uur ophalen in de Torenhof ,Weverstraat 3 in Ophemert.

1 kerstster voor € 5,00
2 kerststerren voor € 9,00
3 kerststerren voor € 12,50.

U kunt uw bestelling doorgeven aan Jenny van Eck 0344-651537 of Ina van Doesburg 0344-652123.

Graag betalen bij ophalen.

Inschrijving sluit op 6 december.

De opbrengst komt ten goede van het onderhoudsfonds van de Sint Maartenskerk in Ophemert.

U wil toch ook zo’n mooie kerstster of geef er 1 kado!!!!