Kerkdiensten online beluisteren tijdens Palmzondag, Stille week en Pasen

Lieve mensen,

I.v.m. het coronavirus ligt het sociale leven nog langer stil.
Ook de kerkdiensten van de gemeente Ophemert & Zennewijnen vinden nu helaas geen doorgang in de kerk.
Toch blijft het belangrijk dat we 1 zijn en 1 blijven. Dat we elkaar op allerlei manieren helpen en steunen in deze moeilijke tijd.

Ik ben blij u/jou te melden dat vanaf afgelopen zondag een kerkdienst te beluisteren was.

We hebben hier verschillende mooie reacties op gehad. Daarvoor hartelijk dank!
We hebben met een aantal vrijwilligers ideeën gebundeld en uitgebouwd tot iets moois.
We gaan op Palmzondag, de Stille Week en met Pasen een dienst houden.
Nee nog steeds niet fysiek, maar wel te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 april (Palmzondag) om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

Stille Week:

maandag 6 april om 19:30: Dirk Boersma en Angelique Bos,

dinsdag 7 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

woensdag 8 april om 19:30 Alberty van Bommel en Ina van Doesburg

donderdag 9 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

vrijdag 10 april om 19:30  dhr. Johan Goossen uit Tiel

zondag 12 april om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

 

Mocht u het gemist hebben, kunt u/jij dit op een later tijdstip als nog beluisteren.

Hoe kan ik ook al weer de dienst beluisteren?
Uitleg:
* u/jij gaat naar Google en tikt daarin; kerkdienstgemist.nl
* u/jij voert Ophemert in bij “zoek kerk”

* u/jij klikt St. Maartenskerk Ophemert aan
* u/jij klikt tabblad “uitzendingen” aan (foto 4) en klikt dan op audio.

U/jij kunt nu de dienst beluisteren.

Allen een gezegende tijd toegewenst & steun tot elkaar 💝

Hartelijke groet,

Dirk Boersma & Angelique Bos

C O L L E C T E N

De corona crisis en de daarmee verbonden maatregelen, hebben ons leven drastisch veranderd. Op allerlei manieren ervaren mensen de gevolgen daarvan. Angst voor besmetting, ziekte in de eigen omgeving maar ook het kwijtraken van werk en dus van inkomen. Vanuit de kerk proberen we daar  zo goed mogelijk een antwoord op te geven.

Door het vervallen van de wekelijkse diensten in onze kerk  missen we  echter een flink deel van de financiële bijdrage van de wekelijkse collecten in de kosten. Die kosten lopen echter voor een deel wel door.  We vragen u daarom of u daar rekening mee wilt houden zodat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten middels een overschrijving van een bedrag(je) op onze bankrekening nr. NL09 INGB 0000 8283 35 t.n.v. Protestantse Gemeente van Ophemert en Zennewijnen o.v.v. collecten of op NL42RBRB0695564064 t.n.v de Diaconie van onze kerk.

Bij voorbaat hartelijk dank van uw gift.

Kerkrentmeesters