Kerkenraadsleden gezocht

kerkenraad

De kerkenraad van PKN Ophemert en Zennewijnen is op zoek naar mensen die zich in willen zetten als ouderling of als diaken. Wil je je betrokkenheid bij de gemeente vorm geven door een van deze taken op je te nemen, of weet je iemand die we hiervoor zouden kunnen benaderen, laat dan dan schriftelijk weten aan Albert Reijnen, e-mail: areijnen@upcmail.nl.
Wat houden de taken als ouderling en diaken in? Als lid van de kerkenraad denk je mee over de koers van de gemeente en geef je samen met de overige kerkenraadsleden en de predikant leiding aan de gemeente. We vergaderen een keer per maand. Als ouderling kun je een rol vervullen in het pastoraat. Als diaken ondersteun je het diaconaat. Mocht je meer informatie willen over de werkzaamheden van ouderling en/of diaken, vraag het gerust na bij een van de kerkenraadsleden.
We hopen op veel positieve reacties!

De nieuwe gemeentegids is uit!

gemeentegids

Er is weer een nieuwe gemeentegids uitgebracht waarin u alle belangrijke informatie over onze gemeente kunt vinden. Bij de verschillende onderdelen vindt u ook de contactgegevens van de personen waarbij u meer informatie kunt opvragen. We hopen dat u in deze gids vindt wat u nodig hebt om uw weg te vinden in de gemeente.

Klik voor de volledige gemeentegids op deze link: Gemeentegids 2015

De gemeentegids kunt u ook vinden op de lectuurtafel onder de toren, op de camping en in de bibliotheek.

 

Vaderdagmarkt 19 juni

Op vrijdag 19 juni wordt de jaarlijkse Vaderdagmarkt weer georganiseerd. U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom in de Weverstraat en de Torenhof. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten, zoals het Rad van Fortuin, en kunt u heerlijke versnaperingen kopen.
Voor de kinderen is er ook van alles te doen. En natuurlijk is er een groot aanbod van spullen. De opbrengst van de Vaderdagmarkt is voor onze kerkelijke gemeente.

Graag tot ziens op 19 juni!

Aanplakbiljet vaderdagmarkt