Schilderen in de lijdenstijd

SchilderenEr zijn vele manieren waarop een mens naar geloofsverdieping kan zoeken. De één vindt dat in de kerkgang en preek, een ander misschien in zingen, of in het geloofsgesprek. Maar je kunt ook op een creatieve manier met je geloof bezig zijn, bijvoorbeeld door te schilderen. Op zaterdagmiddag 7 maart willen we ons al schilderend verdiepen in de thematiek van de 40-dagentijd of lijdenstijd. We beginnen met de lezing van het lijdensverhaal uit Lucas, en daarna zullen we gaan schilderen o.l.v. kunstenares Soraya van Houwelingen. De kosten voor deze middag bedragen 7 Euro p.p., voor alle materialen wordt gezorgd.

Plaats van samenkomst is de Torenhof, (evt. kunnen we ook terecht in het atelier van Soraya in Heesselt). Tijd: zaterdag 7 maart van 13 uur -16 uur.

U kunt zich voor deze middag -liefst voor 28 februari- opgeven bij ds. Annemieke de Bruijn (T 06-29822102) of per mail predikant@stmaartenskerkophemert.nl.

Een hartelijke groet van ds. Annemieke de Bruijn

Gespreksgroep ouderen 18 maart

gespreksgroepOp 18 maart a.s. komt de gespreksgroep ouderen weer bij elkaar. Dit keer bij mevrouw Willie de Lange. Onze dominee Annemieke de Bruijn heeft dan weer een onderwerp, dat we dan met elkaar bespreken. Voor eventueel belangstelling om deze avond bij te wonen, neem dan contact op met Tony Vermeulen (0344-651264).

Kerkbalans succesvol

In de weken van  zondag 18 januari tot zondag 1 februari 2015 werd in onze gemeente de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Dankzij de inspanning van 26 vrijwilligers is deze actie voorspoedig verlopen. De totale opbrengst is uitgekomen op € 26.887,=.  Hartelijk dank aan allen die deze opbrengst mogelijk maakte!