Dodenherdenking 4 mei


Het is alweer 69 jaar geleden, dat wij als Nederlanders bevrijd werden. Sindsdien zijn er overal ter wereld nog oorlogen geweest. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen en is er veel verdriet veroorzaakt.

Op 4 mei is er gelegenheid om in de kerk hierbij stil te staan. Om stil te staan bij de vrijheid die wij hebben. Om stil te staan bij al het geweld wat nog steeds dagelijks plaatsvind in deze wereld. Er wordt een korte toespraak gehouden, gevolgd door 2 minuten stilte. Ook wordt het Wilhelmus gespeeld.

Een ieder is van harte welkom, zowel jong als oud.

De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Paasgroet 2014

logo2_0
Ieder jaar brengen wij de “Paasgroet” uit. Dit boekje bevat naast een meditatie van onze dominee ook een overzicht van de activiteiten in de Stille Week. Daarnaast vindt u er meer informatie over onze gemeente en de komende activiteiten. Hieronder vindt u de paasgroet in digitale vorm.

(klik op tekst hiernaast) Paasgroet 2014 PKN Ophemert & Zennewijnen

Vriendelijke groet van de kerkenraad

Gespreksgroep Ouderen 23 april

gespreksgroep

Op woensdag 23 april a.s. komt de gespreksgroep ouderen bijeen bij mevrouw Hennie van Burk. We hebben dan als onderwerp “Geloof, Hoop en Liefde”. Een ieder die daar belangstelling voor heeft is van harte welkom, voor meer informatie neem dan contact op met Tonny Vermeulen (0344-651264).

Activiteiten tijdens de Stille Week

Stille Week

In de Stille week (13 tot 20 april) staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. Ook dit jaar zijn er vier avonden waarop een avondgebed verzorgd wordt. Dit zijn korte bijeenkomsten in de kerk van plm. 15 – 20 minuten. Deze avondgebeden zijn een jarenlange traditie en worden door vele gemeenteleden positief en dankbaar ervaren.

Als kerkenraad nodigen wij u ook dit jaar weer van harte uit om deze avonden bij te wonen. Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Voor de goede orde volgen hieronder de diensten overzichtelijk op een rijtje.

 • Zondag 13 april, Palmzondag, Belijdenisdienst
  10.00 uur – Ds. Annemieke de Bruijn- Messelink
 • Maandag 14 april – Avondgebed
  19.30 uur: Willy van Heerewaarden & Emila Bijl
 • Dinsdag 15 april – Avondgebed
  19.30 uur: Dirk Boersma & Angelique Bos
 • Woensdag 16 april – Avondgebed
  19.30 uur: Tonny Vermeulen & Albert Reijnen
 • Donderdag 17 april – Avondgebed
  19.30 uur: Maaike Timmer & Ina van Doesburg
 • Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal
  19.30 uur: Ds. J. Adriaanse uit Randwijk
 • Zondag 20 april, 1e Paasdag, m.m.v. Trio Euphonia
  10.00 uur: Ds. Annemieke de Bruijn- Messelink

PS: Tijdens de Stille week is er ‘s avonds GEEN Zondagsschool of Oppas.