Zoeken naar de passende vorm voor het Avondmaal

In de herfst van het vorig jaar zijn er drie gespreksbijeenkomsten geweest over het Heilig Avondmaal. Op die avonden kwam ter sprake wat men beleefde aan het Avondmaal, maar ook wat men graag anders zou zien. Sommige zouden graag iets veranderd zien in de opstelling, anderen vinden de sfeer soms wat zwaar en zouden meer ‘het vieren’ benadrukt willen zien. Velen vonden dat eigenlijk iedereen -die van harte bij Christus wil horen- welkom zou moeten zijn aan het Avondmaal.

Wij hebben uw opmerkingen besproken in de kerkenraad en gaan er ook iets mee doen. Op de eerstvolgende keer dat we Avondmaal vieren -op 8 februari- kunt u daar ook iets van merken. Zo zoeken we met elkaar naar de juiste vorm en we blijven daarbij openstaan voor uw opmerkingen.

Een hartelijke groet van ds. Annemieke de Bruijn.

Themabijeenkomsten rond het Heilig Avondmaal


In de kerkenraad is besloten om een aantal bijeenkomsten te organiseren rondom het heilig Avondmaal. Wanneer in de dienst het Heilig Avondmaal gevierd wordt, merken we altijd dat er wat minder kerkgangers zijn, dan anders. Dat kan heel verschillende redenen hebben. Het leek ons daarom een goed plan om eens met elkaar in gesprek te gaan over maaltijdsviering in onze gemeente; wat we eraan beleven of misschien wat we daarin missen. Zo hopen we meer zicht te krijgen op wat er bij u leeft.

Er zijn daartoe een drietal bijeenkomsten gepland in de Torenhof. U bent allen van harte uitgenodigd om bij één van deze bijeenkomsten aan te schuiven en aan dit gesprek deel te nemen. De data zijn:

–        dinsdagavond 28 oktober, aanvang 20 uur
–        dinsdagmiddag 11 november, aanvang 14 uur
–        woensdagavond 12 november, aanvang 20 uur

Het is fijn als u zich daarvoor van te voren aanmeldt, dan weten we op
hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Aanmelden kan bij mw Ina van Doesburg, T 0344-652123 of per E-mail
inaencor@kpnplanet.nl.