Goed nieuws

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer
ruimte te geven. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent.

Voor onze gemeente heeft de kerkenraad dan ook besloten weer bezoekers in de diensten toe te laten. We menen dat dit verantwoord kan, en doen dan ook een beroep op u om strikt de regels te volgen.

 • We ontvangen maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in de fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter en we beperken het aantal personen dat zingt tot 3 voorzangers. Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden zullen dit weer op zich nemen.
 • Heeft u enige klachten welke zouden kunnen duiden op corona blijft u dan thuis.
 • Ga in de kerk zitten op de plaatsen die zijn aangegeven en verplaats u niet tijdens de dienst.
 • Geef uw aanwezigheid van te voren door aan Maaike Timmer.

We hopen u allen weer te zien.

Nieuwsbrief

Binnenkort zullen we starten met een nieuwsbrief. Alle leden van onze gemeente hebben inmiddels een brief ontvangen met een aantal vragen hierover. Wat fijn dat we al zoveel reacties hebben mogen on
tvangen. Heeft u nog niet gereageerd, dan hopen  we dat u daar even de moeite voor wilt nemen en de brief ingevuld te mailen of bij de dominee in de brieven bus te doen.

In ieder geval willen we onze tieners Ralph, Pascal, Hanne en Youke bedanken voor het helpen rondbrengen.

Gesprekskring 40/50

Ondanks eerdere berichten over de gesprekskring as dinsdag 9 maart in de Torenhof, hebben we toch moeten besluiten dit ( nog) niet te doen. Door de beperkingen met de avondklok bleek het niet haalbaar. Vandaar dat we de kring weer online zullen houden. Mocht je ook willen deelnemen, stuur dan even een email naar emkevdv@gmail.com. Dan word je uitgenodigd voor skype via een link. We beginnen om 19.30 uur.

Het thema deze keer is: Lente in zicht/ op weg naar Pasen.

Met een lente groet,
Emke

Nieuw jaar!

Allereerst wensen we u aan het begin van dit nieuwe jaar al het goede en Gods zegen toe. Dat we met elkaar Zijn nabijheid mogen blijven voelen, en dat we een gemeente mogen zijn die verbonden is door Hem en door het geloof dat we delen. Laten we naar elkaar omkijken er er voor elkaar zijn.

We hebben met elkaar mooie diensten mogen maken, en wat fijn dat we merken dat er veel mensen thuis mee hebben geluisterd of gekeken. Tenslotte zijn we samen kerk, en het is fijn die verbondenheid te merken.

In het  nieuwe jaar blijven we de diensten online aanbieden. Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u luisteren, en meekijken kan via de face boek pagina van deze kerk. Wilt u van de dienst de liturgie van te voren ontvangen, stuur dan een berichtje naar Angelique Bos, of Emke van der Velden.

Dan bezorgen we de liturgie bij u thuis.

Elke woensdag ochtend van 10.00uur tot 13.00 uur kunt u bij onze dominee op de koffie. Voor een praatje, advies, kennismaking of gewoon voor de gezelligheid.

Komt dat niet uit, dan kunt u natuurlijk ook een andere afspraak maken.

Tekst van onze dominee over ons pad het komende jaar:

Dat wij onszelf gewonnen geven
We zongen het in onze Nieuwjaarsdienst in Ophemert.
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

(lied 816 uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk)

Het is nooit gemakkelijk om stellige opvattingen en zekerheden prijs te geven. Beelden die je hebt over jezelf, de ander en de wereld gaan immers vaak een leven lang al mee. Ze voelen wel vertrouwd en geven houvast en lijken ons zo – tegen pijn, verdriet, angst – te beschermen, maar het tegendeel is echter waar, zo leerde ik zelf op mijn pad. Ze gijzelen ons juist en houden ons vaak tegen om ons verlangen te volgen.

‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ is voor mij een lied om in het nieuwe jaar mee ‘op weg’ te gaan.

Het is een lied over bevrijding van alles wat ons belemmert om het oude en vertrouwde los te laten
Een lied over durf, gebaseerd op vertrouwen en overgave. Een lied dat ons oproept om niet doelgericht maar doelgeleid te zijn. De stille roep te verstaan.

Dat wens ik ons toe in het nieuwe jaar:
dat wij onszelf gewonnen geven.

Kerst en kerst in huis

Dankbaar voor alle creativiteit en flexibiliteit in onze gemeente, om met elkaar te zorgen dat we verbonden zijn ook al kunnen we elkaar niet in de kerk ontmoeten.Het feest van de zondagschool werd online gevrierd, met kersttas en liturgie. Wat een mooie viering was dat.

Ook de komende diensten beloven mooi te worden.

Op donderdag 24 december om 22.30 uur vieren we de kerst nacht. Onze voorganger is Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. Het thema van deze dienst is: Stille nacht, heilige nacht…..?

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze voorzangers, met medewerking van Gonnie van Heugten. Zij zal een aria zingen ‘How beautiful are the Feet’ uit: The Messiah, F. Händel, en samen met Emke van der Velden zingen ze : Jerusalem, stad van goud, en Ere zij God als duet in wisselzang. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen van Kleef.

Op vrijdag 25 december is het kerst, dan zal ons voorgaan in de dienst Ds. L.C. Manuputty. De dienst begint om 10.00 uur. We lezen uit Johannes: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ook in deze dienst zullen de voorzangers de liederen verzorgen, en Berk van den Brink zal het orgel bespelen.

De diensten kunt u luisteren via www.kerkgemist.nl of meekijken via de facebook pagina van de kerk https://www.facebook.com/St.MaartenskerkOphemert.

De volledige liturgie van de diensten kunt u vinden op onze facebook pagina. Mocht u deze voor de dienst graag thuis bezorgt krijgen , kunt u contact opnemen met Angelique Bos  06 21932239, of Emke van der Velden 0640143190 of 0344631125.

We wensen u een gezegende kerst.

De voorzangers zijn; Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden

Op de koffie bij de dominee

Op 1 november jongstleden ben ik als predikant verbonden aan de Sint Maartenskerk.
Het is mij een voorrecht en een vreugde om op deze plek met mensen op pad te mogen!
Graag wil ik er voor mijn leden, maar ook voor anderen, zijn: als predikant, als gesprekspartner, als luisterend oor. Er is in deze tijd veel behoefte, merk ik, om ervaringen en verhalen te delen. Om troost te vinden, nabijheid. Buiten wordt het kouder en donkerder, in mijn kamer is het warm en licht.
Vanaf december zit ik elke woensdagochtend van 10 tot 13 uur in mijn kamer in de Torenhof (zijingang) en kun je zomaar binnenlopen, zonder afspraak. Aanmelden mag ook. Je kunt ook al eerder en /of op een ander moment met me afspreken, bij mij, bij jou. Je bent welkom: kopje koffie, praatje, kennismaken, pastoraat. Neem gerust contact met me op.

Ds Evelijne Swinkels-Braaksma
Tel: 06 24514729 (bgg graag inspreken)
Email: evelijne.swinkels@planet.nl

mag ik bij jou met verhalen
bij jou komen honderd malen
en als ik geen woorden vind
boos mij voel en onbemind

in mijzelf lijk te verdwijnen
waar geen enkel licht kan schijnen
mag ik dan toch nog bij jou
bij jou schuilen voor mijn kou?

licht dat steeds opnieuw begon
warme stralen van de zon
zeg mij dat ik bij jou mag
honderd maal een nieuwe dag

(uit: Honderdmaal een nieuwe dag,  Evelijne Swinkels-Braaksma)

 

Start gesprekskring 40/50

Geloven Ontdekken Vragen Leren

Gesprekskring 40/50

Met een nieuwe dominee komen ook nieuwe initiatieven. Een daarvan is een gesprekskring. Voor veertigers en vijftigers die met elkaar zich willen verdiepen in de Bijbel en de (eigen) actualiteit.

We zullen in deze kring Bijbelse thema’s behandelen en daarover samen doorspreken. Vanuit Bijbelverhalen en – teksten is er voldoende stof om samen in gesprek te gaan en elkaars geloof te delen. Dit betekent dat we vanuit ons dagelijkse leven de mooie kanten van het geloof mogen delen maar ook de moeilijke kanten.

Bedoeling van deze kring is: bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel en ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge verbondenheid. De bereidheid om te luisteren naar elkaar en de eigen inbreng van ieder zal zeker als zeer waardevol worden ervaren.

Wij hopen met elkaar een leerzame en boeiende avonden te hebben.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, kunt u mailen naar
Emke van der Velden: emkevdv@gmail.com of
Ds. Evelijne: evelijne.swinkels@planet.nl

Bij voldoende belangstelling zullen we in het nieuwe jaar voorlopig 4 avonden bij elkaar komen. Wees welkom!

Data: dinsdag 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart
Tijd; 19.30- 21 uur
Plaats: Torenhof Sint Maartenskerk

 

 

Kerststerren walk-tru op 12 december (bestellen voor 6 december)

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen we dit jaar geen kerstmarkt houden.
Maar om in kerstsfeer te komen, houden we dit jaar een kerststerren walk-tru.

U kunt via inschrijving kerstster(ren) reserveren en zaterdag 12 december tussen 10.00-12.00 uur ophalen in de Torenhof ,Weverstraat 3 in Ophemert.

1 kerstster voor € 5,00
2 kerststerren voor € 9,00
3 kerststerren voor € 12,50.

U kunt uw bestelling doorgeven aan Jenny van Eck 0344-651537 of Ina van Doesburg 0344-652123.

Graag betalen bij ophalen.

Inschrijving sluit op 6 december.

De opbrengst komt ten goede van het onderhoudsfonds van de Sint Maartenskerk in Ophemert.

U wil toch ook zo’n mooie kerstster of geef er 1 kado!!!! 

Beroepingswerk, uitslag stemming

Afgelopen woensdag is in de vergadering van de kerkenraad de balans opgemaakt met betrekking tot het beroepen van een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft veel reacties uit de gemeente ontvangen en is daar erg blij mee. We zijn ons ervan bewust dat we volgens de plaatselijke regeling van onze kerk een gemeenteavond hadden moeten organiseren waar dan gestemd had kunnen worden. Door de situatie met Corona hebben we voor een andere aanpak gekozen. Het effect daarvan is dat er nu veel meer mensen gereageerd hebben dan we gewend zijn van een gemeenteavond. We hebben echter ook verzuimd een aantal doopleden te benaderen, onze welgemeende excuses daarvoor.

We  hebben 76 reacties ontvangen uit de gemeente, daarvan gingen 73 mensen akkoord met de voordracht van de kerkenraad, was er één gemeentelid dat nadrukkelijk niet akkoord ging en waren en 2  blanco stemmen.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling krijgt u vanaf vandaag 5 dagen de tijd om schriftelijk bij de kerkenraad bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure.

16 augustus 2020

Hervatten kerkdiensten op 5 juli

Beste gemeenteleden,

Wat hebben we een moeilijke, zware, vreemde en vooral eenzame tijd achter de rug.
Gelukkig begint langzaamaan alles een beetje te versoepelen en mag er steeds iets meer.

Helaas zijn er ook verschillende gemeenteleden weg gevallen door Corona, of een andere ziekte.

Ook mochten we geen kerkdiensten meer houden want ook dat gaf besmettingskansen. Nou werd dat door een aantal enthousiaste mensen snel opgepakt en werden de diensten online uitgezonden.Een paar weken later zelfs te bekijken via Facebook.

En wat is het dan fijn om te zien door hoeveel mensen dat bekeken wordt, omdat we allemaal zoeken naar wat HOUVAST.

Daarvoor wil ik namens de kerkenraad de volgende mensen bedanken die dit iedere week op zich nemen : Dirk, Angelique, Emke en Jan.

Dit blijven we voorlopig nog uitzenden.

We willen de kerkdiensten weer gaan hervatten op zondag 5 juli met natuurlijk zoals overal gepaste afstand en een aantal regels:

 • We komen alleen naar de kerk als we ons niet ziek voelen of verkouden zijn.
 • Voor in de kerk staat handgel en maken we daar gebruik van.
 • Bij de microfoon liggen reinigingsdoekjes.
 • Gezinnen mogen bij elkaar zitten en verder gaan we op de plaatsen zitten die gemerkt zijn met een groen papier of een liedboek zodat we elkaar de ruimte geven.
 • Er mag tot nader orde nog niet gezongen worden in grote groepen. We gaan voorlopig zingen met enkele voorzangers en houden ons daarbij aan de corona voorschriften.  Hopelijk komt hier ook gauw verandering in.
 • Ook zal de collecte misschien anders gaan dan u gewend was en hebben we een looproute.
 • Na de dienst worden de deurklinken en nodige dingen gereinigd.

 

Het is heel spannend voor iedereen en misschien wilt u liever eerst thuis blijven luisteren, maar wat zou het mooi zijn als we elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk met nog meer mensen dan voorheen omdat we dankbaar zijn dat we zo toch verbondenheid hebben mogen voelen met elkaar in deze wereldwijde pandemie.

Ondanks dat er veel stil lag, zijn wij doorgegaan met het zoeken naar een dominee.Inmiddels hebben we met een aantal personen gesprekken gevoerd en gaan wij door met een tweede gesprek.

Voor nu hoop ik dat we gezond mogen blijven en dat de situatie in Nederland niet verslechtert, dat iedereen nadenkt wat hij doet in de zomervakantie en elkaar RUIMTE geeft en naar elkaar blijft omzien.

TOT 5 JULI en een goede zomer toegewenst.

Namens de kerkenraad:
Alberty van Bommel

Kerkdiensten online beluisteren tijdens Palmzondag, Stille week en Pasen

Lieve mensen,

I.v.m. het coronavirus ligt het sociale leven nog langer stil.
Ook de kerkdiensten van de gemeente Ophemert & Zennewijnen vinden nu helaas geen doorgang in de kerk.
Toch blijft het belangrijk dat we 1 zijn en 1 blijven. Dat we elkaar op allerlei manieren helpen en steunen in deze moeilijke tijd.

Ik ben blij u/jou te melden dat vanaf afgelopen zondag een kerkdienst te beluisteren was.

We hebben hier verschillende mooie reacties op gehad. Daarvoor hartelijk dank!
We hebben met een aantal vrijwilligers ideeën gebundeld en uitgebouwd tot iets moois.
We gaan op Palmzondag, de Stille Week en met Pasen een dienst houden.
Nee nog steeds niet fysiek, maar wel te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 april (Palmzondag) om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

Stille Week:

maandag 6 april om 19:30: Dirk Boersma en Angelique Bos,

dinsdag 7 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

woensdag 8 april om 19:30 Alberty van Bommel en Ina van Doesburg

donderdag 9 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

vrijdag 10 april om 19:30  dhr. Johan Goossen uit Tiel

zondag 12 april om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

 

Mocht u het gemist hebben, kunt u/jij dit op een later tijdstip als nog beluisteren.

Hoe kan ik ook al weer de dienst beluisteren?
Uitleg:
* u/jij gaat naar Google en tikt daarin; kerkdienstgemist.nl
* u/jij voert Ophemert in bij “zoek kerk”

* u/jij klikt St. Maartenskerk Ophemert aan
* u/jij klikt tabblad “uitzendingen” aan (foto 4) en klikt dan op audio.

U/jij kunt nu de dienst beluisteren.

Allen een gezegende tijd toegewenst & steun tot elkaar 💝

Hartelijke groet,

Dirk Boersma & Angelique Bos