Kerkbalans 2019

Het startsein van de actie Kerkbalans op Zaterdag 19 januari zal om 12 uur middels het luiden van de kerkklok weer worden gegeven. Dit jaar echter niet met een simpele druk op de knop. De jongelui van de Tienergroep zullen op traditionele wijze de kerkklok luiden door om de beurt aan het klokkentouw te trekken en zo de klok te laten luiden. Na afloop is er koffie, thee en limonade.

We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

KERSTMARKT op 7 december in en om de Torenhof

Op 7 december is er een KERSTMARKT t.b.v. de Sint Maartenskerk Ophemert.

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur
Plaats: in en om de Torenhof

Verkoop van:
Huisgemaakte erwtensoep, oliebollen en oude & nieuwe kerstartikelen

In de kerk:
Quilt tentoonstelling, orgelspel, kerstverhalen

De kerk is tijdens de kerstmarkt te bezichtigen

Muziek met ontmoeting op 11 november

ZONDAGMIDDAG “MUZIEK MET ONTMOETING”    

ST MAARTENSKERK OPHEMERT

11 NOVEMBER 2018 – AANVANG 14:30 UUR
(kerk is open om 14:00 uur)                                                                              

IEDER VAN HARTE WELKOM

BEKENDE MUSICI LEVEREN EEN BIJDRAGE  AAN DE MUZIKALE ZONDAGMIDDAG

Marjan Fey

Gonnie van Heugten

Dirigent, pianist, organist

Sopraan

Bert van den Brink Pianist, organist, fluitist (internationaal bekend)
Aanstormend jong talent – Rinske Boersma

PRESENTATIE DOOR KEES KRUITWAGEN (OPHEMERT)

Uitnodiging aan een ieder om te komen genieten van mooie muziek, ons gerestaureerde orgel en de nieuwe vleugel (die we in bruikleen hebben gekregen). Het wordt een middag vol met muzikale ontspanning! Ook is er een tentoonstelling van schilderstukken van de aquarelclub (o.l.v. Jan Hento).

In de pauze is er koffie en thee met wat lekkers. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje.

Toegang: 5 euro incl. koffie en thee; kinderen t/m 12 jaar gratis.
Vrijwillige donaties voor drankje & hapje zijn van harte welkom.

Namens het concertteam, voor meer informatie:

Tonny Vermeulen, 0344 651264

page1image3304

Monumentendag zaterdag 8 september

Op Zaterdag 8 september a.s. is onze Kerk weer geopend in het kader van de open Monumentendag 2018.


We nodigen hierbij iedereen van harte uit om Kerk, koor en toren op eigen gelegenheid te komen bezichtigen, of deel te nemen aan een rondleiding.

Vergeet vooral niet de toren (op eigen risico) te beklimmen waar u eenmaal boven kunt genieten van het prachtige uitzicht over onze mooie dorpen Ophemert en Zennewijnen, de Waal, Betuwe en het land van Maas en Waal.

Eenmaal weer op de begane grond kunt u uitrusten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers en limonade voor de kinderen. Dat alles weer omlijst met orgelmuziek, het orgel zal n.l. regelmatig worden bespeeld.

De toegang is gratis, echter een bijdrage in de onkosten van u in de grote gele bus bij de uitgang voor uw koffie op thee stellen we natuurlijk zeer op prijs.

Het Monumentendag team.

Een mooie kasteeldienst 2018

De voorbereiding gaat al een jaar tevoren van start, zodat de datum gereserveerd kan worden bij het kasteel.

Dan is het ineens zover en op de zondag van de kasteeldienst gaan om 8 uur de eerste mensen aan de slag.  Stoelen en tafels klaar zetten en natuurlijk voor de Dominee de microfoon.

De koffiepot wordt klaargezet en rond half 10 komen de eerste luisteraars.

Dit jaar hebben we, net als in 2017, de dienst samen met buurgemeente Varik/Heesselt .

Dubbele bezetting van kerkenraad en beide dominees die de dienst hebben geleid.

Veel mensen, 300 geteld, hebben genoten van prachtig weer en een mooie dienst met als thema Met volle teugen, Psalm 23 was het uitgangspunt. De dienst is terug te luisteren bij kerkdienst gemist.nl Na de dienst kon er koffie/thee/limonade worden gedronken.

De zondagsschoolkinderen hadden hun eigen dienst elders op het terrein.

Wij danken de gemeente Varik/Heesselt voor de fijne samenwerking.

 

Kasteeldienst 24 juni 2018

Afbeelding

Na een succesvolle dienst vorig jaar, is het Kasteel Ophemert weer beschikbaar voor een openluchtdienst. We vieren de dienst buiten op het plein van het kasteel. Voor de kinderen is er een apart programma op het kasteel. Bij slecht weer gaat de dienst gewoon door.

Dominees Marjolein Cevaal-Erbrink (Varik-Heesselt) & Annemieke de Bruijn (Ophemert & Zennewijnen) zullen de dienst voorgaan. De dienst wordt opgeluisterd door muziekvereniging Euphonia uit Ophemert en pianist- organist Bert van de Brink.

Na de dienst verzorgen de muzikanten een klein concert en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het kasteelplein met koffie en wat lekkers.

Start dienst: 10.00 uur.

Bekijk hier de flyer:

Openluchtdienst -2018

Vaderdagmarkt 15 juni

Op vrijdag 15 juni wordt de jaarlijkse Vaderdagmarkt weer georganiseerd. U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom in de Weverstraat en de Torenhof. Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten, zoals het Rad van Fortuin, en kunt u heerlijke versnaperingen kopen.
Voor de kinderen is er ook van alles te doen. En natuurlijk is er een groot aanbod van spullen. De opbrengst van de Vaderdagmarkt is voor onze kerkelijke gemeente.

Graag tot ziens op 15 juni!

Actie Kerkbalans 2018 gaat beierend van start!

Op zaterdag 20 januari is de actie Kerkbalans 2018 op een bijzondere manier begonnen. Burgemeester H.H. de Vries van Neerijnen was speciaal hiervoor naar Ophemert gekomen. In aanwezigheid van de kerkrentmeesters, van vrijwilligers die de kerkbalans enveloppen gaan rondbrengen, van gemeenteleden en de predikant, gaf de burgemeester om 13 uur het startsein voor deze actie.

Met de klokken van de st. Maartenskerk en een groot spandoek aan de kerk werd de actie kerkbalans ingeluid.

Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kan de kerk kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?

Welkom en afscheid in het nieuwe jaar

In de feestelijke Nieuwjaarsdienst van 7 januari mochten wij twee nieuwe ambtsdragers verwelkomen:

mevrouw Maaike Timmer werd bevestigd als diaken. Zij gaat het diakenambt vervullen naast haar taak als pastoraalmedewerker. Maaike is al eerder diaken geweest, dus het is geen nieuw terrein voor haar. Fijn dat we er zo’n ervaren en pastorale diaken bij hebben.

Mevrouw Willy van Heerewaarden werd bevestigd tot pastoraal ouderling. Willy was vroeger lange tijd leidster van de zondagsschool en daarna werd ze voorzitter van de christelijke vrouwenvereniging Maranatha. Met al deze ervaring heeft zij nu het ambt van ouderling aanvaard en daar zijn we blij mee.

De nieuwe ambtsdragers spraken zelf ook een persoonlijk woord, waarom ze ja hebben gezegd tegen deze taak. Na hun bevestiging werden ze toegezongen door de gemeente met lied 416 : Ga met God en Hij zal met je zijn.

En toen was het ook tijd om afscheid te nemen van drie ambtsdragers en een kerkrentmeester:

Mevrouw Emila Bijl  is 4 jaar onze jeugdouderling geweest. Ze liet de stem van de jeugd horen in de kerkenraad, hielp mee om jeugddiensten vorm te geven en was ook onze  vaste notulist. Emila heeft haar ouderlingschap steeds gecombineerd met het leiding geven aan  de tienergroep, die elke twee weken bijeenkomt. Dat laatste blijft ze graag doen en ook kunnen we een beroep op haar blijven doen bij de voorbereiding van jeugddiensten.

Angelique Bos nam afscheid nadat ze 12 jaar onze gemeente als diaken heeft gediend. Tot 4 jaar geleden was ze de notulist van de kerkenraad, en tot twee jaar geleden verzorgde de bijdrage van Ophemert/ Zennewijnen aan ‘de Kerk Roept’ .  Angelique zit verder in de Activiteitencommissie (voorheen jeugdraad)  en is ook preekvoorziener van onze gemeente; zij zorgt dat er elke keer een gastpredikant is.  Deze laatste twee taken blijft ze doen en dat is heel fijn.

Albert Reijnen nam ook afscheid als diaken, na de maximale termijn van 12 jaar te hebben volgemaakt. Albert was de laatste jaren ook onze scriba; en verzorgde onze bijdrage aan de Kerk Roept’’ . Verder was -en blijft hij gelukkig – de drijvende kracht achter de ‘Kerk Groet’ nieuwe stijl, die 4 x per jaar huis aan huis wordt bezorgd in Ophemert en Zennewijnen.

Ook namen we afscheid van Leen Boltjes. Leen was geen kerkenraadslid, maar wel 8 jaar lang lid van het college van kerkrentmeesters. Met zijn kennis van subsidies en vergunningen, speelde hij een belangrijke rol bij het begeleiden en regelen van de restauratie van de Maartenskerk,. De laatste twee jaren verzorgde hij ook de werkzaamheden rond de actie Kerkbalans.

Alle vertrekkende ambtsdragers en medewerkers hebben we hartelijk bedankt voor al hun werk voor de gemeente met een kaars en bloemen.