Annulering Muziek met ontmoeting zondag 14 november

Enige tijd gelden hebben wij u geïnformeerd dat er zondag 14 november, na succesvolle edities in 2018 & 2019, weer een concert in de St. Maartenskerk georganiseerd zou worden. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten om door het stijgende aantal corona gevallen dit concert in november niet plaats te laten vinden.

Wij hopen Muziek met ontmoeting in het voorjaar van 2022 te mogen organiseren en u dan alsnog te kunnen ontmoeten!

Muziek met ontmoeting

ST MAARTENSKERK OPHEMERT
ZONDAGMIDDAG 14 NOVEMBER 2021 – AANVANG 14:30 UUR

(kerk is open om 14:00 uur)

THEMA:
Na een succesvolle eerste edities in 2018 en 2019, wordt een nieuw concert georganiseerd. Zowel klassieke als populaire muziek komt aan bod. We nodigen u uit om te komen genieten van mooie muziek; het wordt een middag vol muzikale ontspanning! Ook is er een tentoonstelling van de aquarelclub uit Ophemert.

Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje.

Toegang: € 10,= (contant) incl. koffie en thee met wat lekkers, kinderen t/m 12 jaar gratis.
Kaarten zijn tevens vooraf te reserveren door het totaalbedrag over te maken naar rekeningnr. NL33RABO0145908704 tnv. J.P. Neeteson ovv. concert Ophemert, uw naam en het aantal kaarten. Deze liggen voor u klaar bij de ingang van de kerk.
Vrijwillige donaties worden op prijs gesteld.

Uiteraard volgen wij de corona richtlijnen gesteld door het RIVM. Wij scannen bij de ingang uw QRcode.

HET PROGRAMMA ‘VAN SWEELINCK TOT BREL’ WORDT UITGEVOERD DOOR DE VOLGENDE MUSICI:
Marie-Thérèse Swelsen, zang, begeleiding door Sam ten Velden, piano.
Vrouwenkoor La Rosa, onder leiding van Gonny van Heugten
Marjan Fey, piano en orgel
Jan Neeteson, orgel
Presentatie door Kees Kruitwagen

Voor meer informatie/ corona update: www.stmaartenskerkophemert.nl

U BENT VAN HARTE WELKOM

Boeken gezocht

 

Het weekend van 11 september is het Open Monumentendag. Ook dit jaar openen wij de deuren van onze kerk. We nodigen iedereen van harte uit om Kerk, koor en toren op eigen gelegenheid te komen bezichtigen.

Dit jaar willen we deze dag tevens een boekenmarkt organiseren in het koor van de kerk. De opbrengst van deze markt is tbv het onderhoud van de kerk, de graven en de tuin. Hiervoor zijn we opzoek naar boeken.

Heeft u boeken die u niet meer leest? Neem dan contact op met Jan van Kuilenburg 06-29371391 of Tonny Vermeulen 0344-651264 zij nemen ze graag in ontvangst!

Kasteeldienst gaat niet door

Beste mensen,

Namens de kerkraden van Varik-Heesselt en Ophemert-Zennewijnen moeten we u helaas mededelen dat de kasteeldienst op 27 juni ’21 niet doorgaat.

Volgens zoals nu de regels van het coronabeleid zijn, is het onverantwoord om met zoveel mensen bij elkaar te komen en lastig de anderhalve meter afstand te handhaven.

We vinden dit erg jammer!!

Er zijn wel gewoon kerkdiensten in Ophemert en Varik op 27 juni.

Hartelijke groet namens de kerkraden ,

Ds. Henrico ter Beek en Maaike Timmer.

NL DOET

Op zaterdag 29 mei 2021, doet de Sint Maartenskerk mee met NL doet, samen met duizenden organisaties in het land. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven en maatschappelijke organisaties. Voor onze organisatie is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Wat gaan we doen? We starten om 9.00 uur met een bakkie koffie of thee, en natuurlijk iets lekkers. De klussen worden verdeeld, waarbij we er natuurlijk op letten dat we uw talent of interesse op een zo goed en leuk mogelijke manier inzetten. Iedereen kan helpen, op haar of zijn eigen unieke manier. We vinden altijd wel een passende klus voor u. We verzorgen een lunch en in de middag nog een hapje en een drankje, om de dag met elkaar op een gezellige manier af te sluiten.

Ook zin om de handen uit de mouwen te steken? Meld u aan bij emkevdv@gmail.com of bij Maaiketimmer@hotmail.nl

 

Wandelen in Zijn Licht

Op 11 mei willen we van start gaan met een nieuw project. Wandelen in de mooie natuur en omgeving van Ophemert, om met elkaar na te denken, te praten en te reflecteren over het leven in zijn Licht. We beginnen bij de Torenhof. Daar kies je je route, en als je alleen komt, ook je wandelmaatje voor deze ochtend. En krijg je een aantal vragen mee aan de hand van een thema, een gedicht of een bijbelstuk. Er zijn routes van 3 km, 4 km en 4,5 km. Zodat een ieder op zijn of haar eigen tempo kan wandelen. En mocht u een rondje om de kerk willen doen, of in de Torenhof willen zitten, ook dat is natuurlijk prima. Na  ongeveer een uur verwachten we je weer terug bij de Torenhof. Onder genot van een kopje koffie of thee kunnen we met elkaar na praten over de wandeling en de gesprekken.

De eerste twee data zijn 11 mei van 10.00- 12.00 uur, en 19 mei van 19.30-21.30 uur. Elke twee dagen hebben hetzelfde thema. Maar natuurlijk bent u vrij om aan elke wandeling deel te nemen. Met een ander wandelmaatje zijn de gesprekken vast ook anders.

Aanmelden kan via mail bij emkevdv@gmail.com of evelijnebraaksma@hotmail.nl

Paas sinaasappels zoeken gaat niet door

🍊🍊🍊  🎊🍊💝
Zoals jullie weten is er elk jaar zaterdags voor Pasen het beroemde Sinaasappels zoeken in het Mariabos.

Helaas kunnen we gezien de huidige omstandigheden het Sinaasappels  zoeken dit jaar niet door laten gaan.
We hopen dat we volgend jaar als van oudsher dit weer te kunnen doen!
Voor nu wenst de Jeugdraad iedereen fijne Paasdagen

Goed nieuws

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer
ruimte te geven. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent.

Voor onze gemeente heeft de kerkenraad dan ook besloten weer bezoekers in de diensten toe te laten. We menen dat dit verantwoord kan, en doen dan ook een beroep op u om strikt de regels te volgen.

  • We ontvangen maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in de fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter en we beperken het aantal personen dat zingt tot 3 voorzangers. Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden zullen dit weer op zich nemen.
  • Heeft u enige klachten welke zouden kunnen duiden op corona blijft u dan thuis.
  • Ga in de kerk zitten op de plaatsen die zijn aangegeven en verplaats u niet tijdens de dienst.
  • Geef uw aanwezigheid van te voren door aan Maaike Timmer.

We hopen u allen weer te zien.

Nieuwsbrief

Binnenkort zullen we starten met een nieuwsbrief. Alle leden van onze gemeente hebben inmiddels een brief ontvangen met een aantal vragen hierover. Wat fijn dat we al zoveel reacties hebben mogen on
tvangen. Heeft u nog niet gereageerd, dan hopen  we dat u daar even de moeite voor wilt nemen en de brief ingevuld te mailen of bij de dominee in de brieven bus te doen.

In ieder geval willen we onze tieners Ralph, Pascal, Hanne en Youke bedanken voor het helpen rondbrengen.

Gesprekskring 40/50

Ondanks eerdere berichten over de gesprekskring as dinsdag 9 maart in de Torenhof, hebben we toch moeten besluiten dit ( nog) niet te doen. Door de beperkingen met de avondklok bleek het niet haalbaar. Vandaar dat we de kring weer online zullen houden. Mocht je ook willen deelnemen, stuur dan even een email naar emkevdv@gmail.com. Dan word je uitgenodigd voor skype via een link. We beginnen om 19.30 uur.

Het thema deze keer is: Lente in zicht/ op weg naar Pasen.

Met een lente groet,
Emke

Nieuw jaar!

Allereerst wensen we u aan het begin van dit nieuwe jaar al het goede en Gods zegen toe. Dat we met elkaar Zijn nabijheid mogen blijven voelen, en dat we een gemeente mogen zijn die verbonden is door Hem en door het geloof dat we delen. Laten we naar elkaar omkijken er er voor elkaar zijn.

We hebben met elkaar mooie diensten mogen maken, en wat fijn dat we merken dat er veel mensen thuis mee hebben geluisterd of gekeken. Tenslotte zijn we samen kerk, en het is fijn die verbondenheid te merken.

In het  nieuwe jaar blijven we de diensten online aanbieden. Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u luisteren, en meekijken kan via de face boek pagina van deze kerk. Wilt u van de dienst de liturgie van te voren ontvangen, stuur dan een berichtje naar Angelique Bos, of Emke van der Velden.

Dan bezorgen we de liturgie bij u thuis.

Elke woensdag ochtend van 10.00uur tot 13.00 uur kunt u bij onze dominee op de koffie. Voor een praatje, advies, kennismaking of gewoon voor de gezelligheid.

Komt dat niet uit, dan kunt u natuurlijk ook een andere afspraak maken.

Tekst van onze dominee over ons pad het komende jaar:

Dat wij onszelf gewonnen geven
We zongen het in onze Nieuwjaarsdienst in Ophemert.
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

(lied 816 uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk)

Het is nooit gemakkelijk om stellige opvattingen en zekerheden prijs te geven. Beelden die je hebt over jezelf, de ander en de wereld gaan immers vaak een leven lang al mee. Ze voelen wel vertrouwd en geven houvast en lijken ons zo – tegen pijn, verdriet, angst – te beschermen, maar het tegendeel is echter waar, zo leerde ik zelf op mijn pad. Ze gijzelen ons juist en houden ons vaak tegen om ons verlangen te volgen.

‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ is voor mij een lied om in het nieuwe jaar mee ‘op weg’ te gaan.

Het is een lied over bevrijding van alles wat ons belemmert om het oude en vertrouwde los te laten
Een lied over durf, gebaseerd op vertrouwen en overgave. Een lied dat ons oproept om niet doelgericht maar doelgeleid te zijn. De stille roep te verstaan.

Dat wens ik ons toe in het nieuwe jaar:
dat wij onszelf gewonnen geven.

Kerst en kerst in huis

Dankbaar voor alle creativiteit en flexibiliteit in onze gemeente, om met elkaar te zorgen dat we verbonden zijn ook al kunnen we elkaar niet in de kerk ontmoeten.Het feest van de zondagschool werd online gevrierd, met kersttas en liturgie. Wat een mooie viering was dat.

Ook de komende diensten beloven mooi te worden.

Op donderdag 24 december om 22.30 uur vieren we de kerst nacht. Onze voorganger is Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. Het thema van deze dienst is: Stille nacht, heilige nacht…..?

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze voorzangers, met medewerking van Gonnie van Heugten. Zij zal een aria zingen ‘How beautiful are the Feet’ uit: The Messiah, F. Händel, en samen met Emke van der Velden zingen ze : Jerusalem, stad van goud, en Ere zij God als duet in wisselzang. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen van Kleef.

Op vrijdag 25 december is het kerst, dan zal ons voorgaan in de dienst Ds. L.C. Manuputty. De dienst begint om 10.00 uur. We lezen uit Johannes: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Ook in deze dienst zullen de voorzangers de liederen verzorgen, en Berk van den Brink zal het orgel bespelen.

De diensten kunt u luisteren via www.kerkgemist.nl of meekijken via de facebook pagina van de kerk https://www.facebook.com/St.MaartenskerkOphemert.

De volledige liturgie van de diensten kunt u vinden op onze facebook pagina. Mocht u deze voor de dienst graag thuis bezorgt krijgen , kunt u contact opnemen met Angelique Bos  06 21932239, of Emke van der Velden 0640143190 of 0344631125.

We wensen u een gezegende kerst.

De voorzangers zijn; Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden