C O L L E C T E N

Uitgelicht

De corona crisis en de daarmee verbonden maatregelen, hebben ons leven drastisch veranderd. Op allerlei manieren ervaren mensen de gevolgen daarvan. Angst voor besmetting, ziekte in de eigen omgeving maar ook het kwijtraken van werk en dus van inkomen. Vanuit de kerk proberen we daar  zo goed mogelijk een antwoord op te geven.

Door het vervallen van de wekelijkse diensten in onze kerk  missen we  echter een flink deel van de financiële bijdrage van de wekelijkse collecten in de kosten. Die kosten lopen echter voor een deel wel door.  We vragen u daarom of u daar rekening mee wilt houden zodat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten middels een overschrijving van een bedrag(je) op onze bankrekening nr. NL09 INGB 0000 8283 35 t.n.v. Protestantse Gemeente van Ophemert en Zennewijnen o.v.v. collecten of op NL42RBRB0695564064 t.n.v de Diaconie van onze kerk.

Bij voorbaat hartelijk dank van uw gift.

Kerkrentmeesters

 

Kerkdiensten online beluisteren tijdens Palmzondag, Stille week en Pasen

Lieve mensen,

I.v.m. het coronavirus ligt het sociale leven nog langer stil.
Ook de kerkdiensten van de gemeente Ophemert & Zennewijnen vinden nu helaas geen doorgang in de kerk.
Toch blijft het belangrijk dat we 1 zijn en 1 blijven. Dat we elkaar op allerlei manieren helpen en steunen in deze moeilijke tijd.

Ik ben blij u/jou te melden dat vanaf afgelopen zondag een kerkdienst te beluisteren was.

We hebben hier verschillende mooie reacties op gehad. Daarvoor hartelijk dank!
We hebben met een aantal vrijwilligers ideeën gebundeld en uitgebouwd tot iets moois.
We gaan op Palmzondag, de Stille Week en met Pasen een dienst houden.
Nee nog steeds niet fysiek, maar wel te beluisteren via kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 april (Palmzondag) om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

Stille Week:

maandag 6 april om 19:30: Dirk Boersma en Angelique Bos,

dinsdag 7 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

woensdag 8 april om 19:30 Alberty van Bommel en Ina van Doesburg

donderdag 9 april om 19:30 Dirk Boersma en Angelique Bos

vrijdag 10 april om 19:30  dhr. Johan Goossen uit Tiel

zondag 12 april om 10:00: dhr. Johan Goossen uit Tiel

 

Mocht u het gemist hebben, kunt u/jij dit op een later tijdstip als nog beluisteren.

Hoe kan ik ook al weer de dienst beluisteren?
Uitleg:
* u/jij gaat naar Google en tikt daarin; kerkdienstgemist.nl
* u/jij voert Ophemert in bij “zoek kerk”

* u/jij klikt St. Maartenskerk Ophemert aan
* u/jij klikt tabblad “uitzendingen” aan (foto 4) en klikt dan op audio.

U/jij kunt nu de dienst beluisteren.

Allen een gezegende tijd toegewenst & steun tot elkaar 💝

Hartelijke groet,

Dirk Boersma & Angelique Bos

Bericht van de kerkenraad m.b.t. maatregelen Coronacrisis

Beste mensen/geliefde broeders en zusters

Net als in andere landen, grijpt ook in Nederland de besmetting met het Corona virus snel om zich heen. De overheid heeft in dat verband ook verregaande maatregelen afgekondigd. Als kerkenraad willen wij deze maatregelen volgen ook al heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons als gemeente.
We houden tot nader order geen kerkdiensten meer, ook de zondagschool, gespreksgroepen en de tienergroep gaan niet door. We verwachten dat dit zeker duurt tot na de Pasen. Dus ook dan zal er geen kerkdienst zijn. Het Paasontbijt van de zondagsschool gaat ook niet door.
Mocht u ergens over twijfelen belt u dan rustig met één van de kerkenraadsleden. De telefoonnummers vindt u in de kerkgroet. Als u de kerkgroet niet meer in uw bezit heeft, kunt u een nieuwe krijgen door te bellen met Dirk Boersma 06 22995926 of Willy van Heerewaarden 06 27174432. We zullen de informatie ook delen via onze website; cms.stmaartenskerkophemert.nl, onder het kopje nieuwsberichten.
Zonder kerkdiensten wordt het moeilijke een kerkelijke gemeente te zijn. We willen u daarom vragen naar elkaar om te zien. Doe dat bij voorkeur met de telefoon en als er iets is waar u niet uitkomt neem dan contact op met een lid van de kerkenraad.
We maken u ook graag attent op de kerkdiensten die te volgen zijn op de TV of op de radio elke zondag.
Dit zijn moeilijke tijden, de meesten van ons hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Het is een  tijd waarvan het verloop slecht te voorspellen is. We kunnen niet goed vooruit kijken. Misschien lijkt dat een beetje op wat het volk Israël meemaakte toen ze 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Wij weten nu eeuwen later dat het goed kwam, maar zij die er middenin zaten moesten het doen met de belofte van God. In de paastijd worden wij ook bepaald bij die belofte. Laten we vanuit die belofte leven en  de komende tijd ingaan.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Maaike Timmer
Voorzitter

 

Start actie Kerkbalans 2020

Op zaterdag 18 januari is om 12 uur de start van de actie ‘Kerkbalans 2020’ ingeluid door een aantal tieners van de Tienergroep middels het op een traditionele manier aan het klokkentouw te trekken.

Na afloop was er voor de tieners limonade en wat te snoepen en voor de belangstellende koffie of thee met wat lekkers.

 

Succesvolle ‘Muziek met ontmoeting’

Zondagmiddag 10 november is in de St. Maartenskerk van
Ophemert voor de 2e keer een Zondagmiddagconcert “Muziek
met ontmoeting” georganiseerd.

Het was een zeer muzikale middag met medewerking van Bert
van den Brink op piano & orgel, Marjan Fey op piano, sopraan
Gonnie van Heugten en jazz vocaliste Fenne Scholte. Janneke
van Kleven, sopraan, werd op piano begeleid door haar man
Richard.

Ondanks dat het een zonovergoten zondagmiddag
was, was er veel belangstelling voor het concert dat werd
afgesloten met een samenzang van een speciaal voor West
Betuwe geschreven volkslied.
Na afloop was er gelegenheid
om elkaar te ‘ontmoeten’ onder het genot van een hapje en een
drankje.

 

Koorzingen in de kerk op 20 oktober

Zondag 20 oktober a.s.wil het koor uit Buurmalsen [Ned. Herv. Kerkkoor Buurmalsen]
onder leding van mevr. Bep Zwezerijn de muzikale mede werking verlenen, in de
St.  Maartenskerk.
Aanvang v.d. dienst 10.00 uur,  Ds. Fonteijn  uit Culemborg  is onze voorganger.
Na afloop is er onder het genot van een kopje/thee een gezellig samen zijn.
Dorpsgenoten zingen in dit koor!
Iedereen is van harte welkom.

Muziek met ontmoeting op 10 november

Na een succesvolle eerste editie in 2018, wordt een nieuw concert georganiseerd voor inwoners van Betuwe en omstreken. Zowel klassieke als populaire muziek komt aan bod. We nodigen u uit om te komen genieten van mooie muziek, ons gerestaureerde orgel en de prachtige vleugel. Het wordt een middag vol met muzikale ontspanning! Ook is er een tentoonstelling van schilderstukken van de aquarelclub uit Ophemert.
In de pauze is er koffie en thee met wat lekkers. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje en een hapje.

Toegang: 5 euro incl. koffie en thee; kinderen t/m 12 jaar gratis. Vrijwillige donaties voor drankje & hapje worden op prijs gesteld.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

BEKENDE MUSICI LEVEREN EEN BIJDRAGE, ONDER ANDERE DOOR:

Marjan Fey Dirigent (pianist, organist)
Gonny van Heugten, (sopraan)
Bert van den Brink (pianist, organist, fluitist)

en aankomend talent

Open monumentendag op 14 september

Al vele jaren worden monumenten GRATIS opengesteld voor publiek. Ook wij in Ophemert hebben monumentale gebouwen, waaronder de St.Maartenskerk die al eeuwen staat op die plaats staat.
Tijdens de open monumentendag op 14 september kunt u de kerk bezichtigen van 10.00 uur tot 16.00 uur

Vele oude graven, zowel binnen als buiten om de kerk, zijn te bekijken.
De kerk heeft een prachtig orgel uit het jaar 1859 en een kansel uit 1662.
En ook de rouwborden zijn uniek.

Een plaats waar gedoopt, getrouw​d en begraven werd.
Al met al heel veel emoties!

Er is ook de mogelijkheid om de Toren op EIGEN RISICO te betreden.
Onder het genot van een kopje / koffie thee kunt u nog na genieten van alles.
Een ieder is van harte welkom!